top of page
Voorschriften & Attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe.

We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Maak tijdig een afspraak als je bijna door je voorraad zit.
Het is niet de bedoeling dat er continu telefonische vragen zijn voor voorschriften, dus vraag voldoende voorschriften als je op consultatie komt.

bottom of page