Afspraken

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Afspraken kunnen gemaakt worden bij de arts naar keuze.

typen

Praktisch

Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen naar de raadpleging.

 

De praktijk is uitgerust met bancontact.

 

De praktijk is toegankelijk voor rolstoelengebruikers.

 

Er zijn parkeerplaatsen voorzien

voor het praktijkgebouw.

Doctor's Appointment

Afspraak maken

Maak één afspraak per persoon.

Voor meerdere personen dienen dus meerdere afspraken gemaakt te worden.

 

Verwittig tijdig indien U een gemaakte afspraak niet kan nakomen!

 

Gelieve voor dringende problemen telefonisch contact op te nemen.

Medical form with stethoscope

Afspraak annuleren

Niet verschijnen bij de huisarts zonder af te bellen heeft consequenties.

 

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt.

 

Hiermee gaat voor de huisarts onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

dokter_poster_u207069.png

Dr. Els Jouck

dokter_poster_u207069.png

Dr. Eva Loix

dokter_poster_u207069.png

Dr. Isabelle Cortvriendt

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen. Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval liefst ten minste 24u van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

U krijgt een rekening bij 2 keer niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €25,50. Deze rekening wordt niet door de mutualiteit vergoed en dient u zelf te betalen.

 

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

 

Wilt u onnodige kosten voorkomen, bel dan op tijd af.

Onderzoeksresultaten

Voor bloeduitslagen, uitslagen van beeldvorming e.d. kan U het best telefonisch contact opnemen met uw behandelende arts op weekdagen tussen 12u en 13u.