top of page

Teststrategie Hoogrisicocontacten


Jullie hebben reeds via de media vernomen dat de teststrategie voor Hoog-risico contacten (HRC) zal veranderen vanaf deze week. De overheid adviseert om na een HRC enkel een test af te nemen op de eerste dag na het contact. Wij huisartsen staan echter NIET achter deze strategie. Er zijn immers heel wat patiënten die negatief testen bij een eerste test maar na enkele dagen toch nog een positieve 2e test afleggen. Om zowel jouw gezondheid als die van je vrienden en familie te waarborgen, volgen wij de teststrategie van huisartsenvereniging Domus Medica. Dit wil zeggen dat wij steeds onderstaande strategie zullen hanteren in onze huisartsenpraktijk. - Heb je een HRC gehad? Blijf in quarantaine en plan je PCR test in een testcentrum vanaf dag 5 na het laatste contact. Indien je negatief test en je bent gevaccineerd, zit je quarantaine periode erop. Blijft echter steeds waakzaam voor symptomen van COVID-19. Niet-gevaccineerde patiënten, blijven 10 dagen in quarantaine. ​ Bij ziektesymptomen na een HRC, neem je steeds contact op. ​ ​ ​ ​

bottom of page