Praktisch

  • Gelieve Uw identiteitskaart mee te brengen naar de raadpleging.  
  • De praktijk is uitgerust met bancontact.
  • De praktijk is toegankelijk voor rolstoelen.
  • Er zijn parkeerplaatsen voor de praktijk.

Onderzoeksresultaten

Voor bloeduitslagen, uitslagen van beeldvorming e.d. kan U het best telefonisch contact opnemen met uwe behandelende arts op weekdagen tussen 12u en 13u.

Opmerkingen

  • Medicatie wordt voldoende voorgeschreven tot de volgende consultatie.
  • Er worden geen attesten afgeleverd die niet overeenkomen met de realiteit.
  • Er worden geen voorschriften, attesten of andere formulieren klaargelegd in het onthaal.

Niet verschijnen bij de huisarts zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. 

Belt u in dat geval liefst ten minste 24u van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
U krijgt een rekening bij 2 keer niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €25,50. Deze rekening wordt niet door de mutualiteit vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.